İngilizce Dersleri

İngilizce Konu Anlatımları ve Örnekleri

A1 İngilizce Dersleri

To Be (am-is-are) >>

Tanışma Diyalogları >>

Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri) >>

Forming a Sentence (Cümle Kurma) >>

Subject Pronouns (I, you, he) >>

Object Pronouns (me, him, her) >>

Possessive Adjectives (my, his, your) >>

Possessive Pronouns (mine, yours, hers) >>

Personal Pronouns (I, me, my, mine) >>

Reflexive pronouns (myself, yourself, herself) >>

Possessive 's (ismin iyelik hali) >>

Singular / Plural (Tekil / Çoğul) >>

This / That / These / Those (işaret zamirleri) >>

There is / There are >>

Articles (a, an, the) >>

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) >>

Adverbs (Zarflar) >>

Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar Karşılaştırma) >>

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) >>

Simple Present Tense (Geniş Zaman) >>

Present Continuous and Present Simple (Geniş zaman ve Şimdiki zaman) >>

Comparatives (slower, more expensive) >>

Superlative (the slovest, the most expensive) >>

so and such >>

Too and enough >>

quite / rather (Bayağı, epey) >>

Question Sentences (Soru Cümleleri) >>

Yes/No Questions(Evet/Hayır Soruları) >>

Negative Form of Questions (Soru Cümlelerinde Olumsuz Hal) >>

have got / has got (sahip olma) >>

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) >>

Past Continuous Tense (I was going) >>

Simple Past and Past Continuous (I went / I was going) >>

When and While >>

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller Listesi) 

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Biz Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!