Muhasebe Dersleri, Muhasebe Konu Anlatımları, Muhasebe ile İlgili Sorular ve Cevapları

Muhasebe dersleri içerisinde geçen tüm terimlerin konu anlatımlarını, muhasebe sorularını ve cevaplarını, muhasebe kursu ders notlarını ve açıklamalarını aşağıdaki listelerde bulabilirsiniz. Kolay incelenmesi için muhasebe dersleri, kurs notları muhasebe soruları ve açıklamalarının sıralamaları alfabetik olarak yapılmıştır.

 • Bankalarda Yabancı Dil Tazminatı

  Kamu personellerinin ve özel sektörde çalışan personellerin bildiği yabancı dil sayısına ve yabancı dil seviyesine göre kanun ve yönetmeliklerle belirlenen oranlarda aylık ücretlerine ek olarak aldıkları ödemelerdir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Bankalarda yabancı dil tazminatı

 • Banka Kuruluş Sözleşmesi Nedir?

  Bankaların varlığı ve ilişkileri, yalnızca bankayı kullanan müşteriler ile değil , ülke ekonomisi ve devletin para politikalarıyla da yakından ilgilidir. Dolayısıyla bir bankanın kuruluş aşamasından, faaliyetlerine kadar her evrede, devletin uygun gördüğü kurallar ve kanunlar çerçevesinde hareket etmelidir. Bankaların kuruluş aşamasında izlenecek olan kanunlar, kamu hukukuna dahil edilmektedir.

  Banka Kuruluş Sözleşmesi Nedir?

 • Banka Organları Nedir?

  Muhasebe kurslarında bankaları, organlarını ve faaliyetlerini tanıtmak derslerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü ileride muhasebeci olarak görev yapacak kursiyerlerin çalışmalarında, firmaların bankalarla olan işlemlerini yürütmek, takip etmek görevi de bulunmaktadır. Bu sebeple muhasebe kursunda bankalarla ilgili mevzuatların öğrenilmesi esastır.

  Banka Organları Nedir

 • Bilanço Nedir?

  Bilançonun tanımı kısaca yapılacak olursa, bilanço, işletmenin belirli bir dönemdeki varlılarını ve bunların kaynaklarını hazırlandığı tarih itibariyle gösteren mali tablodur. Bu özelliğiyle mali işlerin kullandığı en önemli tablolardan biridir. Eğer muhasebe kursu alınacaksa eğitim sırasında bilançonun önemi ayrıca vurgulanmalıdır. Bilançonun tanımı yapılırken dört ayrı bölümünden bahsetmek gerekmektedir. Bilanço başlığı, Aktifler, Pasifler ve bilanço dipnotları.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Bilanço Nedir

 • Bilgisayar Desteklli Muhasebe Nedir

  Bilgisayar destekli muhasebe, genel muhasebenin bilgisayarlı muhasebe programları aracılığı ile gerçekleştirilmesidir. Yani öncelikle genel muhasebe konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisinin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek bile yok. Çünkü bütün işlemler bilgisayar programları ile yapılmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe genellikle Micro, Nebim, Eta, Logo gibi yazılımlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Bilgisayar destekli muhasebe nedir?

 • Bilgisayar Desteklli Muhasebe Sertifikası Ne İşe Yarar?

  Bilgisayar destekli muhasebe sertifikası, bilgisayar destekli muhasebe kursu ile alınabilir. Bu sertifikayı alarak mesleki yeterlik kazanılabilir. Bilgisayar destekli muhasebe sertifikasını alarak mesleki yeterliği kazananlar farklı sektör ve pozisyonlardaki arayışlarında diğer başvuru yapanlar arasından öncelikli aday konumuna yükseleceklerdir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) büroları, işletmelerin mali işler bölümleri, muhasebe işleri ve finans alanlarında istihdam imkanı bulabileceklerdir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Bilgisayar destekli muhasebe sertifikası ne işe yarar?

 • Dönen Varlıklar

  Dönen varlıklar, tek düzen hesap planında ilk hesap sınıfıdır. Dönen varlıkları kısaca tanımlayacak olursak, dönem faaliyeti içinde yer alan ve işletmeye sağladığı yarar aynı dönemde son bulan varlıklardır diyebiliriz. Dönen varlıklar sınıfında bir mali dönem içinde ya da daha kısa sürede nakde dönebilecek değerleri ifade eder. Muhasebe hesap kodlarının ilki olduğu için alt hesaplarının tamamı 1 hesap sınıfı ile başlamaktadır. Muhasebe kodları, ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinde kullanılmaktadır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Dönen Varlıklar

 • Duran Varlıklar

  Duran varlıkları, tek düzen hesap planında ikinci sırada görürüz. Duran varlıkları kısaca tanımlayacak olursak, faaliyeti süresince işletmeye sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır diyebiliriz. Duran varlıkları işletme kısa sürede satıp nakde çevirmek amacı ile almaz. Bir mali dönemi yada dönemleri kapsayabilir. Muhasebe hesap kodlarının ikincisi olduğu için alt hesaplarının tamamı 2 hesap sınıfı ile başlamaktadır. Muhasebe kodları, ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinde kullanılmaktadır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Duran Varlıklar

 • Enflasyon Nedir?

  Enflasyon, bir ülkenin para biriminin, fiyatlar ve genel piyasa düzeyindeki artış karşısında değer kaybetmesi biçiminde tanımlanmaktadır.

  Enflasyon Muhasebesi Nedir?

 • Enflasyon Muhasebesi Nedir?

  Enflasyonun yükseldiği dönemlerde finansal durumun enflasyon oranına göre düzenlenmesini içeren bir muhasebe uygulamasıdır. Muhasebe kurslarında da üzerinde durulan enflasyon muhasebesini öğrenmek, muhasebe kayıtlarında bulunan varlık ve değerlerin enflasyon durumlarından nasıl etkilendiğini ortaya koymak ve bu konuda analizler sunamabilmek açısından önemlidir.

  Enflasyon Muhasebesi Nedir?

 • ERP Nedir

  Erp nedir? Erp, ingilizce açılımı Enterprise Resource Planning olan bir entegre bilgi sistemidir. Erp açılımının dilimizdeki karşılığı Kurumsal Kaynak Planlaması olup adından da anlaşıldığı üzere işletmenin tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edilmesini sağlar. Başka bir deyişle işletmenin tüm veri kaynaklarını birleştirir ve bütünleşik kullanıma sunar. Böylelikle organizasyon gereksiz bürokrasiden kurtulur, iş süreçleri hızlanır ve en önemlisi verim artar. Verilerin hızla işlenip raporlanabilmesi ile önemli konularda gecikmeden karar alınabilir, geleceğe yönelik projeler geliştirilebilir. Bu açıdan erp nedir sorusuna cevap olarak Kurumsal Kaynak Planlaması yanı sıra İşletme Kaynak Planlaması da denilebilmektedir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  ERP Nedir?

 • Gelir Tablosu Hesapları

  Gelir tablosu hesapları, işletmenin belirli bir tarih aralığında elde ettiği bütün gelirler ile karşıladığı maliyet ve giderleri ve bunlar dolayısıyla aynı dönem içerisinde elde edilen dönem net karını ve zararını ifade eder. Gelir tablosu hesapları kendi içinde on (10) alt gruba ayrılmaktadır. Gelir tablosu hesapları muhasebe hesap kodu sınıfı alt grupları Brüt satışlar, Satış indirimleri, Satışların maliyeti, Faaliyet giderleri, Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, Finansman giderleri, Olağan dışı gelir ve karlar, Olağan dışı gider ve zararlar, Dönem net karı veya zararı olarak sıralanmaktadır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Gelir Tablosu Hesapları

 • İhtisas Muhasebesi

  ihtisas muhasebesi, belirli bir alana ait muhasebe işlemlerini anlamını taşır. İhtisas muhasebesinin kapsamı genel muhasebe ile benzer özellikle gösterir. Muhasebenin fonksiyonları, muhasebenin bölümlerine göre muhasebe kodlarına uygun olarak yasaların belirlediği çerçevelerde gerçekleştirilir. Buradaki fark ihtisas muhasebesinin kapsamından çok ihtisası yapılacak sektörün kapsamıdır. Yani hangi alanda uzmanlaşılacaksa ihtisas muhasebesinin kapsamı bu alanla tanımlanır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  İhtisas Muhasebesi

 • Kambiyo İşlemleri Nedir?

  Muhasebe kursu ders konusu olan kambiyo alım ve satım işlemlerinde kullanılabilecek, ödeme yapılabilen ve para yerine geçen her şeye verilen genel isimdir. Kambiyo olarak kabul edilen varlıklar çek, bono, poliçe, kambiyo senetleri ve diğer menkul değerlerdir. Bu menkul değerlerin tanımına altın gibi değerli madenler ve taşlar da girmektedir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Kambiyo İşlemleri Nedir?

 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar elde etmek için işletmenin katlandığı borçları ve sermayenin izlendiği hesapları ifade eder. Kısa vadeli yabancı kaynaklar sınıfı kendi içinde dokuz (9) alt gruba ayrılmaktadır. Muhasebe kodları alt grupları olan bu başlıklar Mali borçlar, Ticari borçlar, Diğer borçlar, Alınan avanslar, Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri, Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, Borç ve gider karşılıkları, Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak sıralanmaktadır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 • Logo Muhasebe Programı Nedir?

  Logo programı, Logo Yazılım tarafından geliştirilen bir bilgisayarlı muhasebe programıdır. Sunduğu iş süreç çözümleri ile doğru orantılı olarak geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. Logo go, tiger gibi farklı versiyonları bulunmaktadır. İşletmelerin mali işler bölümleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) büroları ve diğer muhasebe bölümü işlerinde kullanımı tercih edilmektedir. Logo muhasebe programıyla muhasebe ve finans işlemlerini kayıt altına alır, işler, raporlar ve analiz edebilirsiniz.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Logo Muhasebe Programı

 • Mali İşler

  Bir işletmenin ya da bir kurumun parasal işleyişini, diğer işletmeler ve kurumlarla olan ilişkilerini yürüten, bütçesini planlayan, organizasyon şemasının değişmez birimidir. Mali işlerin departmanında yapılan işler yasalarca belirlenmiştir. Mali işlerin bünyesinde gerçekleştirilen işler hayati öneme sahip olup doğrudan işletmenin ya da kurumun geleceğini ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu birimin başına donanımlı, sorun çözme becerileri gelişmiş, yönetim ve yönlendirmede yetkin kişilerin getirilmesi gerekmektedir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Mali İşler Nedir

 • Mali İşler Müdürü Görevleri

  Mali işler müdürü görevi, öncelikle iş tanımına uygun olmalı ve bu görevleri üstlenecek kişilerin de yeterlikleri sağlaması beklenmelidir. Mali işler müdürü, finansman ve mali işlerle ilgili tüm süreçlerden sorumludur. Raporlama yaptığı kişi doğrudan bağlı olduğu yönetim kurulu başkanıdır. Mali işler müdürünün astları organizasyon şemasına bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak muhasebe müdürü, muhasebe müdür yardımcısı, muhasebe sorumlusu, muhasebe uzmanı, muhasebe uzman yardımcısı, muhasebe personeli olarak sıralanabilir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Mali İşler Müdürü Görevleri

 • Mikro Muhasebe Programı

  Mikro muhasebe programı, Mikro Yazılımevi tarafından geliştirilen bilgisayarlı muhasebe programıdır. Sunduğu ürün çeşitliliği ile hizmet verdiği müşterilerine verdiği kalite ve güven sonucunda geniş bir müşteri portföyüne sahip olmuştur. Mikro enerji, retail ofis, mikrofortuna gibi ürünleri bulunmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe kursu eğitimlerinde genellikle mikro enerji ürünü kullanılmaktadır. Çünkü işletmelerin mali işler departmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) büroları ve diğer muhasebe bölümü işlerinde genel tercih mikro enerji yönündedir. Mikro muhasebe programı çok detaylı işlemleri yapabilmek için tasarlanmış ve zor işlerin altından kalkabilecek yeterlikte geliştirilmiştir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Mikro Muhasebe Programı

 • Maliyet Hesapları

  Maliyet hesaplarının, işletme faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerin istenilen biçim ve niteliğe getirilirken ortaya çıkan giderleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Maliyet hesaplarının muhasebe kodlarına uygulanması açısından ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bunlardan ilki 7A maliyet hesapları olarak tanımlanır. Bu seçenekte giderler defter-i kebirde fonksiyon esasına göre kayıt altına alınır. Diğeri 7B maliyet hesapları olarak tanımlanır. Bu seçenekte giderler çeşit esasına göre kayıt edilir. Bu ayrımın amacı işletmelerin mali yapılarına uygun gider hesaplarını tutabilmesini sağlamaktır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Maliyet Hesapları Nedir

 • Mizan Nedir

  Muhasebede mizan, kontrol aracı olarak kullanılır. Kontrol sistemi, belirli bir döneme ait hesapların yeniden incelenip borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin mizan tablosuna yazılması üzerine kuruludur. Mizan hesaplarının gerçekliği, kurallara uygun olup olmadığı da bu sisteme dahildir. Daha açık bir tanımla işletmelerin defter-i kebir hesaplarının borç ve alacak tutarları ile borç ve alacak bakiyelerini bir cetvel halinde düzenlemeleriyle mizan oluşur. İşletmelerin muhasebe işlemlerini bilgisayar destekli muhasebe ile gerçekleştirmesi önemli avantajlar sağlamaktadır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Mizan Nedir

 • Mizan Nasıl Düzenlenir?

  Muhasebede mizan düzenlenirken, ilk yapılacak işlem defter-i kebir hesaplarının toplamının alınmasıdır. Sonrasında bu toplamlar mizanın tutar kısmına yazılır. Hesapların borç toplamları borç sütununa ve alacak toplamları alacak sütununa yazılır. Bakiyeleri kalan kısmına yazarak işleme devam edilir. Hangi taraf fazla ise hangi taraf bakiye veriyorsa kalan kısmında ilgili yere kaydı gerçekleştirilir. Tutar bölümünün borç ve alacak sütunlarının toplam satırı birbirine eşit, kalan bölümünün borç ve alacak sütunlarının toplam satırı birbirine eşit çıkması beklenmelidir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Mizan Nasıl Düzenlenir

 • MRP Nedir

  Mrp, ingilizce açılımının Materials Requirement Planning olduğundan bahsettik. Mrp açılımının dilimizdeki karşılığı Malzeme İhtiyaç Planlaması olup adında da anlaşıldığı üzere işletmenin tüm üretim süreçlerinin ve malzeme envanterlerinin tek bir noktadan yönetilmesini sağlar. Böylelikle işletme üretim verimliliğini arttırabilir, üretim için gerekli olan unsurları daha iyi planlayabilir. Stok durumu, geçmişteki üretim verileri gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilir. Bu bilgiler üst yönetimin karar almada önemli ölçüde elini rahatlatacaktır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  MRP Nedir


 • Muhasebe Bölümü Nedir

  Muhasebe bölümü, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirildiği alanı tanımlamaktadır. Muhasebe, sözlük anlamıyla karşılıklı hesap görmeyi, hesap işleriyle uğraşmayı ifade eder. Bunu ticari faaliyetler olarak düşünürsek bir işletmenin bütün mali işler faaliyetlerinin kayıtlarının tutulduğu, işlendiği, raporlandığı, analiz edildiği ve elde edilen verilen kullanıldığı işlemlerin tamamına muhasebe diyebiliriz. Böylelikle muhasebe bölümü de bu muhasebe işlemlerinin gerçekleştirildiği alanı ifade eder. Muhasebe bölümünün yaptığı işler de genel olarak bu süreçlerden oluşur.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Muhasebe Bölümü Nedir

 • Muhasebe Kodları

  Muhasebe kodları, tek düzen hesap planı olarak anılır. Muhasebe hesap kodları belirli bir sisteme göre hazırlanmıştır. Muhasebe işlemlerinin kayıt altına alınmasında kullanılır. Ülkemizde 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren geçerli olan bir sistemdir. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler tek düzen hesap planı kullanmak zorundadırlar. Muhasebe hesap kodları hesap planındaki kodlar ve hesaplar değişikliğe uğratılamaz. İşletmeler muhasebe kodları hesap kodlarından kendi muhasebe yapısına uygun hesapları seçip kullanabilir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Muhasebe Kodları

 • Muhasebe Programları

  Muhasebe Programları kullanılacak özelliklere göre farklılık gösterir. Ama yinede aynı mantıktan yola çıktıkları için kullanıcılar için ara yüz, tasarım, kullanıcı menüsü olarak farklı olsalar da genel olarak aynı işlemi yapabilirler. Muhasebe programları fiyatlarının farklılık göstermesindeki en büyük sebep programın kullanım amacı, kullanıcı sayısı ve modüler olarak eklenen özelliklerin hangilerinin kullanılacağından dolayı oluşmaktadır. Genel farklılıklarına gelirsek, muhasebe programları

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Muhasebe Programları

 • Muhasebe Nedir

  Muhasebe nedir sorusuna cevap vermek için öncelikle muhasebenin sözlük anlamını öğrenmeliyiz. Sözlük anlamı üzerinden ise kısa ve akıl da kalacak bir şekilde “muhasebe nedir” sorusuna cevap bulabiliriz. Muhasebe nedir sorusuna akılda kalan bir cevap bulmak muhasebeyi anlamamıza ve muhasebe kavramının nasıl bir bilim olduğunu açıklamamıza çok faydalı olacaktır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Muhasebe Nedir

 • Muhasebenin Bölümleri

  Muhasebenin bölümleri, genel anlayış çerçevesinde üç (3) branşta işletilmektedir. Bunlar çeşitli derlemelerde küçük isim farklılıkları gösterebilir. Ancak adı ne olursa olsun yapılan iş belirlidir. Muhasebe süreçlerinden ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe bu branşlara uygun olarak işler. Muhasebenin bölümleri, en çok kullanılan isimlendirmeleri ile şu şekildedir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Muhasebenin Bölümleri

 • Muhasebenin Fonksiyonları

  Muhasebenin fonksiyonları, genel olarak beş (5) aşamadan oluşmaktadır. Bunlar muhasebe süreçlerini standardize etmekle işletmelerin geçmiş dönemlerini denetlemek, güncel dönemlerini kontrol etmek ve gelecek dönemleri için planlar yapmak adına kolaylıklar sağlamaktadır. Muhasebenin fonksiyonlarına muhasebenin görevleri de diyebiliriz. Muhasebe süreçleri olan ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinin tamamında bu fonksiyonlar geçerlidir. Ön muhasebe bu fonksiyonların belirli hesap kodlarında işletilmesi ve bilgisayar destekli genel muhasebe süreçlerine hazırlık sağlanmasını içerir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Muahsebenin Fonksiyonları

 • Nazım Hesaplar

  Nazım hesaplar, tek düzen hesap planında son hesap sınıfıdır. Nazım hesapların kısaca tanımı yapılacak olursa, işletmenin sahip olmadığı fakat kayıtlarının tutulması ve izlenmesi gereken değerlerdir denilebilir. Nazım hesapların sınıfında işlenen değerler işletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmaz. Nazım hesapların sınıfı işletme değerlerinin gelecekte değişimini sağlayabilir. Bu noktada işletmeler nazım hesapların muhasebe hesap sınıfını kullanırken mali işler yapısına uygun ve geleceğe dönük ihtiyaçlarına göre kayıtlar tutmalıdır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Nazım Hesaplar

 • Ön Muhasebe Nedir

  Bir şirketin, işletmenin, günlük ticari hareketlerinin takibi ve finansal yönetiminin yapılmasını sağlayacak her türlü bilgi ön muhasebenin konusudur. Ön muhasebenin şirket içerisinde tutulması gerekir. Çoğu orta ve küçük ölçekli işletmelerde sorumlu kişi bizzat işletme sahibinin kendisidir.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Ön Muhasebe Nedir

 • SMMM Nedir

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  http://www.egitimikursu.com/blog/smmm-nedir/

 • SMMM Staş Başlatma Evrakları

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  http://www.egitimikursu.com/blog/smmm-staj-baslatma-evraklari/

 • SMMM Staj Başlatma Sınavı Tarihleri

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  http://www.egitimikursu.com/blog/smmm-staj-baslatma-sinavi-tarihleri-2017/

 • SMMM Staja Giriş Sınavı

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  http://www.egitimikursu.com/blog/smmm-staja-giris-sinavi-20172/

 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  http://www.egitimikursu.com/blog/uzun-vadeli-yabanci-kaynaklar/

 • Öz Kaynaklar Hesap Sınıfı

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  http://www.egitimikursu.com/blog/oz-kaynaklar-hesap-sinifi/

 • Yabancı Dil Tazminatı Nedir?

  Devlette çalışan personellerin ve bazı özel kuruluşlarda çalışan personelin bildiği yabancı dil sayısına ve yabancı dil seviyesine göre devlet veya özel kurumlar tarafından maaşa ek olarak ödenen tazminattır.

  Yazının devamınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

  Yabancı Dil Tazminatı


Muhasebe Kursu

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2018 Bemar Kariyer & British Town Dil Okulları

Bilgi Almak İstiyorum