Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Basit usulden gerçek usule geçiş nedir? Basit usulden gerçek usule geçiş nasıl olur? Basit usulden gerçek usule ne zaman geçilir? Basit usul ve gerçek usul şartları nelerdir? gibi soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. Basit usulden gerçek usule geçiş şu şekilde anlatılabilir;

İşletmeler, niteliklerine göre basit usul ve gerçek usul olmak üzere iki biçimde vergilendirilirler. Basit usule ve gerçek usule tabi olmak için bazı şartlar mevcuttur. İşletmeler bu şartlardan hangilerini sağlıyorlarsa o şartın içerdiği vergilendirme usulüne tabi tutulurlar.

Basit usulde vergilendirmeye tabi olan iş yerlerinin, bir yıl içerisindeki satış tutarı ve iş hasılatı toplamının 84.000 TL’yi geçmeyecek biçimde olması gerekmektedir. Ayrıca işletme sahibi bizzat kendi işinde çalışıyor olmalı ve işletme, sahibinin üzerine açılmış olmalıdır. Bu şartları yerine getiren işletmeler basit usulle vergilendirilir. Ancak herhangi bir sebeple işletme artık basit usulün şartlarının dışına çıkmışsa, bu durumda gerçek usulde vergiye tabi tutulacaktır.

İşletmelerin Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Bir işletme basit usule tabi olarak vergilendirilmişken, bir mali yıl içerisinde basit usulün şartlarını kaybetmişse, bu işletme gelecek mali yılda gerçek usulden vergilendirilerek faaliyetine devam edebilir. Herhangi bir nedenle basit usulden gerçek usule geçen vergi mükellefleri, bir daha asla basit usulden yararlanamazlar. Eğer bir işletme sahibi faaliyetlerine gerçek usulde vergilendirme ile başlamışsa, bu işletme sahibi herhangi bir nedenle işini terk ederse ve tekrar işe başlama durumu söz konusu olursa yine gerçek usulle vergiye tabi tutulur. Böyle bir durumda da işletmenin basit usulle vergilendirilmesi mümkün değildir.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nedenleri

Basit usul yıllık iş hacmi belli bir sınırı geçmeyen işletmeler için kolaylık sağlama amacı ile uygulanan vergilendirme biçimidir. Bu usule sahip olmak için belli şartları sağlamak gerektiği gibi, bu şartların dışına çıkan mükellefler gerçek usulde vergiye tabi tutulurlar.

Bir işletmenin yıllık kazancı, belirtilen rakamları geçmeye başlamışsa veya işletmenin faaliyetleri, işletmenin büyümesine ve gelişmesine olanak sağlamışsa, bu işletmenin artık gerçek usulle vergilendirilmesi gerekecektir.

İşletmeler sürekli olarak denetlenmektedir. Yapılan denetlemelerde, eğer basit usulde vergiye tabi tutulan bir mükellefin, aslında basit usulün şartlarını sağlamadığı tespit edilirse ve hatta bu işletme basit usulden yararlanmak için yanıltıcı belgeler sunmuşsa, bu işletme artık basit usulden yararlanamaz ve bir sonraki ayın başlangıcından itibaren gerçek usulde vergiye tabi tutulur.

Muhasebe Alanında Kariyer Mi Düşünüyorsunuz?

Muhasebe her zaman her şirketin bünyesinde kesinlikle bulunduracağı bir departman. Bu alanda iş bulmak diğer alanlara göre daha kolay ve daha hızlı. Kariyerinize muhasebe konusunda devam etmek istersiniz Şişli, Mecidiyeköy bölgesinde yer alan alanında uzman eğitmenleri bulunduran muhasebe kursları hakkında bilgi almak için bu formu doldurun.

Summary
Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
Article Name
Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
Description
Basit usulden gerçek usule geçiş hakkındaki bu yazıda, basit usulden gerçek usule geçiş nasıl olur? Basit usulden gerçek usule geçiş nedir...
Author
Publisher Name
Bemar Kariyer
Publisher Logo