BDDK Nedir? BDDK Ne İş Yapar? BDDK Görevleri Nelerdir?

BDDK Nedir? BDDK Ne İş Yapar? BDDK Görevleri Nelerdir? BDDK Hangi kurumları Denetler? BDDK Açılımı Nedir?

BDDK Nedir?

BDDK ifadesinin açılımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur.  5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre kurulan BDDK, bütün kurum, organ ve makamlardan bağımsız olarak bankacılığa ait her türlü faaliyet ve  işlemleri denetim altında tutmaktadır.

 BDDKnın Görevleri Nelerdir? BDDK’nın Amaçları Nelerdir?
Bankacılık Kanununa ait hükümlerin aksamadan uygulanmasına yardımcı olan BDDK, bankaların faaliyetlerini kanuna uygun olarak gerçekleştirmelerini, bu çalışmaların güvenli bir ortamda ilerlemesini sağlamaktadır.

BDDK’nın amaçları arasında mevduat sahibi kimselerin haklarını korumak, bankalarda uygulanan kredi sisteminin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak, mali piyasalardaki güveni ve istikrarı sağlamak da bulunmaktadır.

BDDK, bankalar için yaptığı denetimlerde bankaların kuruluş aşamasından yönetim ve çalışma faaliyetlerine, devredilme veya birleşme gibi durumlarda uygulması gereken hususlara kadar her türlü kontrolü sağlamaktadır.  Bu kontrolleri sağlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yedi üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin biri başkan, diğeri ise başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu kurul, haftada bir kez toplanarak denetlemeleri değerlendirir. Gereken durumlarda kurulun toplanabilmesi için beş üyenin toplantıda bulunması yeterlidir.

BDDK’nın Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
BDDK, bankaların güvenli bir piyasa ortamında çalışabilmesini sağlamak amacı ile ülke ekonomisinde tehlike yaratacak her türlü uygulamanın engellenmesini sağlamakla görevlidir. Bunun için gereken her türlü önlem ve kararı almakla yükümlü olan BDDK, bankacılık mevzuatının belirlenmesinde, finansal hizmet sektörünün gelişmesinde ve bu finansal hizmeti sunanlar arasında haklı bir rekabet ortamının oluşturulmasında alınacak her türlü kararda yetkili kurumdur.

BDDK ülkemizde kurulacak yerli veya yabancı sermaye kaynaklı her türlü bankanın açılmasında gereken izin ve yetkileri vermekten de sorumludur. Bir bankanın açılabilmesi için gereken şart ve hükümleri yerine getirilmesini sağlayan kurum, hazırlık işlemleri tamamlanıp, bu bankanın açılmasına onay verdikten sonra da yaptığı çalışmaları denetleyerek, kanunların uygulanmasına öncülük etmektedir.

Bankaların çalışmalarında herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edildiği zaman BDDK, bu bankaların TMSF’ye devredilmesine de karar verme yetkisine sahiptir. TMSF, Tasarruf Sigorta Mevzuatı Fonu demektir. Bu kurum, kendisine devredilen bankalarla ilgili işlemleri gerçekleştirirken BDDK, vatandaşların bu bankalarda olan mevduatlarını geri ödemekle yükümlüdür.

BDDK’nin resmi web sitesi: http://www.bddk.org.tr

Bankalar ile ilgili detaylı bilgiye “banka nedir” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Summary
BDDK Nedir? BDDK Ne İş Yapar? BDDK Görevleri Nelerdir?
Article Name
BDDK Nedir? BDDK Ne İş Yapar? BDDK Görevleri Nelerdir?
Description
BDDK Nedir? BDDK Ne İş Yapar? BDDK Görevleri Nelerdir? BDDK Hangi kurumları Denetler? BDDK Açılımı Nedir? BDDK Sorumlulukları
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo