Bütçe Çeşitleri Nelerdir? Performans, Milli, Program, Telafi, Devri, Denk Bütçeler

Bütçe Çeşitleri Nelerdir? Performans Bütçe, Milli Bütçe, Program Bütçe, Telafi Edici Bütçe, Devri Bütçe, Denk Bütçeler, İktisadi Devlet Teşekkülü Bütçeleri

Muhasebe kurslarının ders konularından biri olan bütçe çeşitleri nelerdir ile bilgileri aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Bütçe Çeşitleri
Bütçeler, hazırlandığı mali dönemin özellikleri, hazırlanış sistemleri ve hedefleri doğrultusunda çeşitli başlıklar altında sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmaların ve başlıkların neler olduğunu bilmek, bütçe kavramını daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Performans Bütçe

Bütçe çeşitleri arasında ilk olarak, performas bütçe ile karşılaşıyoruz. Bu bütçede devletin sağlamış olduğu hizmetler ve bu hizmetlerin sağlanabilmesi için gereken birim maliyeti önem kazanmaktadır. Bu bütçenin amaçları arasında mal ve hizmet etkinliğinde bulunan kamusal kuruluşların hizmet gücünün, faaliyet ve etkinliklerinin tespit edilerek, ölçülmesi bulunmaktadır. Bu sebeple performans bütçe olarak adlandırılır.

Milli Bütçe

Milli bütçe, bir devletin ekonomi politikalarına yön verme özelliğine sahiptir. Bu bütçe kamu kesiminin, ülke ekonomisi açısından önemine dayanarak hazırlanmaktadır. Bu bütçeye başvurulmasının sebebi, kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımını en uygun şekilde sağlayabilmektir. Milli muhasebe kavramına dayanılarak hazırlanır.

Program Bütçe

Program bütçe, kamu faaliyetlerinde verimin arttırılması, etkinliğin ve faaliyetlerin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bütçenin amacı, mevcut olanakların en doğru ve verimli biçimde kullanılmasına öncülük etmektir. Ekonominin en temel konusu olan, kıt kaynakların sınırsız olan ihtiyaçlara bölüştürülmesinde en doğru metotları kullanmayı hedefleyen program bütçe, israflardan kaçınmayı da ön görür.


Telafi Edici Bütçe

Bu bütçe türünde, kamu gelir ve giderleri arasındaki ilişkinin düzenlenmesi ve ekonomik dengenin sağlanması hedeflenir. Bu bütçenin ilham aldığı düşünce, devletin ekonomik hayata müdahale etmek zorunda olduğu fikridir. Bu sayede ekonomik dengenin sağlanması ve korunmasının çok daha kolay ve adil olacağı fikri savunulmaktadır. Bu bütçeye göre bütçe açıkları, ekonomik koşullara göre devam edebilir ve devlet belli koşullar doğrultusunda borçlanabilir. Bu borçlanma tam çalışma sağlanıncaya kadar devam etmelidir. Daha sonra devlet bu borçları zorlanmadan ödeyebilecek imkanı yakalayacaktır. Ancak bu bütçeyle devlet borçlanmasının, kontrollü şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Devri Bütçe

Bu bütçeye göre, bütçe denkliği esas değildir. Ekonomik faaliyetlerde, bazen kriz yaşaması normal kabul edilir ve bu gibi dönemlerde oluşabilecek bütçe açığı normal karşılanır. Bu durumlarda devlet, teşvik yaparak talebi karşılamaya çalışmalıdır. İktisadi faaliyetleri daraltarak, açığı kapatmaya çalışılır.

Denk Bütçe

Bu bütçede, adından da anlaşıldığı üzere bütçe denkliği esas alınmalıdır. Denk bütçenin esasları arasında, devletin ekonomik faaliyetlere müdahale etmemesi, kamu hizmetlerini ise, sınırlı seviyede tutması gerekmektedir. Bu sayede harcamalar dengede tutularak, bütçenin denkliği esası korunmaya çalışılır.

İktisadi Devlet Teşekkülü Bütçeleri

İktisadi devlet teşekküllerinin,  devlet kuruluşlarından farklı biçimde çalışmaları, ayrı bir bütçeye olan ihtiyacı doğurur. İDT bütçesi olarak anılan bu bütçeler, işletme bütçesi  özelliğine sahiptir. İktisadi devlet teşekküllerinin yatırım ve finansman programlarını içeren bütçelerdir.

Summary
Bütçe Çeşitleri Nelerdir? Performans, Milli, Program, Telafi, Devri, Denk Bütçeler
Article Name
Bütçe Çeşitleri Nelerdir? Performans, Milli, Program, Telafi, Devri, Denk Bütçeler
Description
Bütçe Çeşitleri Nelerdir? Performans Bütçe, Milli Bütçe, Program Bütçe, Telafi Edici Bütçe, Devri Bütçe, Denk Bütçeler, İktisadi Devlet Teşekkülü Bütçeleri
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo