Duran Varlıklar Nedir? Duran Varlıklar Örnekleri

Duran varlıklar nedir? Duran varlıklar örnekleri? Duran varlıklara örnek? Maddi olmayan duran varlıklar? Mali duran varlıkların özellikleri.? Duran varlıkların kodları nelerdir? Duran varlıklar kodları

Duran varlıklar nedir?

İşletme tarafından kısa sürede satılmak için alınmayan varlıklardır. Sağladığı yarar birden fazla dönemi kapsar. Muhasebe hesap sınıfı olan duran varlıkların tanımı ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.Duran varlıkları, tek düzen hesap planında ikinci sırada görürüz. Duran varlıkları kısaca tanımlayacak olursak, faaliyeti süresince işletmeye sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır diyebiliriz. Duran varlıkları işletme kısa sürede satıp nakde çevirmek amacı ile almaz. Bir mali dönemi yada dönemleri kapsayabilir. Muhasebe hesap kodlarının ikincisi olduğu için alt hesaplarının tamamı 2 hesap sınıfı ile başlamaktadır. Muhasebe kodları, ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe süreçlerinde kullanılmaktadır. Duran varlıkların sınıfı ön muhasebeden çok bilgisayar destekli muhasebe ve ileri muhasebe işlemlerinde kullanılan muhasebe hesap kodu sınıfıdır. Duran varlıkların muhasebe kodu hesap sınıfı ve alt hesapları aşağıdaki gibidir.

Duran Varlıklar Örnekleri
  • 250 ARAZİ ve ARSALAR
  • 251 YERALTI ve YERÜSTÜ DÜZENLERİ
  • 252 BİNALAR
  • 253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR
  • 254 TAŞITLAR
  • 255 DEMİRBAŞLAR
  • 256 DİĞER MADDÎ DURAN VARLIKLAR
  • 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
  • 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
  • 259 VERİLEN AVANSLAR
Duran Varlıklar Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı
2. DURAN VARLIKLAR

22. Ticari Alacaklar
220. Alıcılar
221. Alacak Senetleri
222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

23. Diğer Alacaklar
231. Ortaklardan Alacaklar
232. İştiraklerden Alacaklar
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235. Personelden Alacaklar
236. Diğer Çeşitli Alacaklar
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

24. Mali Duran Varlıklar
240. Bağlı Menkul Kıymetler
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242. İştirakler
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245. Bağlı Ortaklıklar
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248. Diğer Mali Duran Varlıklar
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)

25. Maddi Duran Varlıklar
250. Arazi Ve Arsalar
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252. Binalar
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
257. Birikmiş Amortismanlar(-)
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
259. Verilen Avanslar

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260. Haklar
261. Şerefiye
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264. Özel Maliyetler
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268. Birikmiş Amortismanlar(-)
269. Verilen Avanslar

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271. Arama Giderleri
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
279. Verilen Avanslar

28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
281. Gelir Tahakkukları

29. Diğer Duran Varlıklar
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292. Diğerw Kdv
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299. Birikmiş Amortismanlar(-)

Summary
Duran Varlıklar Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı Nedir?
Article Name
Duran Varlıklar Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı Nedir?
Description
Duran varlıklar nedir? Duran varlıklar örnekleri? Duran varlıklara örnek? Maddi olmayan duran varlıklar? Mali duran varlıkların özellikleri.? Duran varlıkların kodları nelerdir? Duran varlıklar kodları
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo