İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler

İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler nedir? Kaç çeşit inşaat işletmelerinin tutacağı defterler vardır? İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler çeşitleri nelerdir? İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler nasıl işlenir? 

İşte, İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler

İnşaat işletmelerinin çalışmaları, diğer işletmelere göre daha farklıdır. Bu sebeple bu işletmelerin tutması gereken bazı farklı kayıtlar bulunmaktadır. İnşaat firmalarının muhasebe departmanlarında çalışan personelin, bu defterleri ve kayıt biçimlerini bilmesi gerekmektedir. İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler aşağıdaki gibidir;

Şantiye Defterleri

İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler dediğimizde ilki, günlük defter olarak adlandırılan şantiye defterleri, Bayındırlık İşletmeleri Kontrol Yönetmeliğinin belirlediği kurallara göre, inşaat şirketleri tarafından tutulması gereken bir defterdir. Şantiye defterlerinde inşaat alanında işin ilerlemesi günlük olarak açıklanır. İşin ilerlemesi için herhangi bir engel çıkmışsa bu engeller ve günlük hava durumu ile ilgili bilgiler de şantiye defterinde rapor edilir. İnşaata giren malzemeler, fiyat farkına tabi olan gereçler ve bunların miktarları, çeşitleri, ödenecek gereçler, inşaatta çalışan işçilerin ve makinelerin sayısı, inşaatta bulunması gereken teknik elemanların inşaata gelip gelmediği hakkında bilgiler şantiye defterlerine kaydedilmesi gereken bilgilerdir.

Röleve Defteri

Röleve defteri, ataşman defterine kaydedilmesi gereken yerinde ölçümleme ve imalat işlemleri tamamlandıktan sonra sürveyanlar tarafından oluşturulan basit krokiler ve sonuçların kaydedildiği defterlerdir. Röleve defterleri  müteaahit ve kontrol mühendisi tarafından imzalanmalıdır.

Ataşman Defteri

Bir diğer inşaat işletmelerinin tutacağı defterler arasında ataşman defteri bulunur. Ataşman bir inaşşatın ilerlemesi sırasında bir süre sonra gereksiz olarak kabul edilen ve sökülen, toprağın altında kalan kısımların inşasıdır. Bunlar projede yer almayan işlemlerdir. Bu işlemler ataşman defterlerinde belirtilir. Ataşman defterleri kontrol mühendisleri tarafından düzenlenirler.

Puantaj Defterleri

İnşaatta çalışan işçilerin çalışma saat ve günlerini gösteren defterlerdir. Bu defterler, işçilere ücret ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri içerirler. Bu defterlerde işçilere ait kimlik bilgileri, çalışma saatleri, yapılan işler, inşaata bulunan taşıt araçları, iş makineleri ve bunların çalışma süreleri belirtilmektedir.

Sürveyan Defteri

Sürveyan adı verilen nezaretçiler tarafından tutulan bu defterlerde, inşaat içinde yapılan işler detayları ile kaydedilmektedir.  O gün içerisinde inşaata gelen malzemeler, inşaatta bulunan makineler, inşaatın içerisinde hangi bölgede çalışıldığı gibi bilgiler sürveyan defterlerine kaydedilmektedir.

Sürveyan defterlerinin ilk sayfasına kaydedilmesi gereken bazı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre ilk sayfaya defteri tutacak olan sürveyanın yani nezaretçinin bilgileri, işin mahali, keşif bedeli ve işin adı yazılır.

Yeşil Defter

İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler arasında sonuncusu yeşil defterdir. İstikhak, inşaatta yapılan işler doğrultusunda hazırlanan raporlara istinaden müteahhide ödenen paradır. Yeşil defter, iki hak ediş yani istikhak arasında yapılan üretimi ve bu üretimlerin çeşitlerini  gösteren, bu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterlerdir.

İnşaat işletmeleri muhasebe kayıtları konusunda diğer büyük şirketler gibi titiz davranmalıdır. Bünyelerinde iyi bir muhasebe kursu eğitimi almış personelleri barındırmalı. Bilgisayarlı muhasebe kursu eğitimi alarak birçok inşaat işletmesinin muhasebe departmanı için aradığı personel olabilirsiniz. Bu formu doldurarak CV’ni güçlendir, kariyerinde beklediğin başarıyı elde et.

Summary
İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler
Article Name
İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler
Description
İnşaat işletmelerinin tutacağı defterler nelerdir? İnşaat işletmeleri muhasebe kayıtlarını hangi defterlerde tutar? İnşaat işletmelerinin muhasebe kayıtları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Author
Publisher Name
Bemar Kariyer
Publisher Logo