Muhasebe Dışı Envanter

Muhasebe dışı envanter nedir , kısaca şöyle bahsedelim; envanterler, muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter olarak sınıflandırılırlar. Muhasebe dışı envanter, bir işletmenin ticari defterine kaydedilen değerlerin fiili olarak işletmede olup olmadığını kontrol etme amacı ile düzenlenen envanterlerdir. Muhasebe dışı envanter nedir yazımızda bu envanter düzenlenirken işlemin  aşamalarını bilmek gerekmektedir.

Muhasebe Dışı Envanter Aşamaları Nelerdir?

Sayım Listesinin Hazırlanması

Sayım listelerini hazırlamak, muhasebe departmanı görevlilerinin sorumluluğunda olan bir işlemdir. İşletmenin deposunda, kasasında veya dosyalarında saklanan değerler, envanter gününde sayılarak, elde edilen sonuçla ilgili bir liste hazırlamayı içeren bu işlem işletmenin sahip olduğu değerlerin tespiti açısından önemlidir. Hazırlanan listede bu sayımın yapıldığı tarih, sayımı yapan görevlinin imzası ve sayım listesinin sayfa numarası bulunmalıdır.

Hazır Değerlerin Sayımı

Hazır değer kavramı, nakit olan değerleri kapsamaktadır. Bir başka ifade ile, ihtiyaç duyulduğu zaman nakit biçimde ödeme yapma amacı ile kullanılan değerler, hazır değer olarak adlandırılmaktadır. Bir işletmenin hazır değer olarak adlandırılan değerleri, nakit biçimde bulunan her türlü parayı içermektedir. Türk Lirası, döviz cinsinden paralar, çekler ve bankalardaki mevduat hesapları işletmelerin hazır değeri olarak kabul edilir. Envanter düzenlenme aşamasında bir işletmenin bütün hesaplarında bulunan bu değerler hesaplanarak, miktarı tespit edilir.

Menkul Kıymetlerin Sayımı

Menkul kıymetler, bir işletmenin sahip olduğu bono, tahvil, hisse senedi gibi kıymetli evraklardır. Envanterde işletmenin sahibi olduğu bu değerlere ait bu bilgilerin de yer alması gerekmektedir. Muhasebe dışı envanter için yapılan sayım işleminde, menkul değer olarak kabul edilen kaç adet kıymetli evrak varsa, bunların sayısı ve özellikleri envanterde belirtilir.

Alacak ve Borçların Sayımı

Bir işletmenin sahip olduğu alacak ve borçlar da işletme envanterinde bulunması gereken bilgilerdir. Bu değerlendirmeye, işletmenin ticari faaliyetleri dışındaki faaliyetlerle oluşan alacak ve borçları da dahil edilebilir. Bu bilgilerin de görevlilerce toparlanarak, değerlendirilmesi gerekir.

Stokların Sayımı

İşletme stoklarında bulunan mallar, bir işletmenin sahip olduğu varlıklar arasındadır. Envanter günü işletme stoklarının da sayılıp, envantere dahil edilmesi gerekir. Bu stoklara ait olan veriler, bilgisayarlı muhasebe programları ile takip edilebilir.

Maddi Duran Varlıkların Sayımı

Maddi duran varlıklar, işletmelerin üretim ve hizmet faaliyetleri sırasında kullandığı teçhizat ve makineler, kullanılan bina, arsa veya taşıtlardır. Envanter bilgilerinde bu varlıkların miktarı belirtilir.

Sayımlarda ve stok kontrolünde etkin şekilde kullanılan bilgisayarlı muhasebe programları hakkında bilgi almak için bu formu doldurun.

 

Summary
Muhasebe Dışı Envanter Nedir?
Article Name
Muhasebe Dışı Envanter Nedir?
Description
Muhasebe Dışı Envanter Nedir: muhasebe dışı envanter ve içi envanter olarak sınıflandırılırlar. Muhasebe dışı envanter, bir işletmenin...
Author
Publisher Name
Bemar Kariyer
Publisher Logo