Muhasebenin Bölümleri Nelerdir? Muhasebe Türleri

Muhasebenin bölümleri nedir? Muhasebe türleri nelerdir? Muhasebe kaça ayrılır? Genel muhasebe nedir? Finansal muhasebe nedir? İşletme muhasebesi nedir? Ticaret Muhasebesi Nedir? Maliyet muhasebesi nedir? Yönetim muhasebesi nedir? Vergi muhasebesi nedir? gibi sorularınızın cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz….

Muhasebenin Bölümleri
Muhasebenin bölümleri, genel anlayış çerçevesinde üç (3) branşta işletilmektedir. Muhasebenin bölümleri ile ilgili bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Muhasebenin bölümleri, genel anlayış çerçevesinde üç (3) branşta işletilmektedir. Bunlar çeşitli derlemelerde küçük isim farklılıkları gösterebilir. Ancak adı ne olursa olsun yapılan iş belirlidir. Muhasebe süreçlerinden ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe bu branşlara uygun olarak işler. Muhasebenin bölümleri, en çok kullanılan isimlendirmeleri ile şu şekildedir:


Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe, yukarıda bahsettiğimiz gibi farklı isimlerle de anılır. Finansal muhasebe, genel muhasebe, işletme muhasebesi, ticaret muhasebesi bu bölümde yapılan işlere verilen isimlerdir. Finansal muhasebe ya da genel muhasebe, işletmenin dönen ve duran varlıkları, kısa vadeli ve uzun vadeli kaynakları, bu varlık ve kaynakları işlettiği dönem sonunda kar ve zarar durumlarının görülmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Başka bir deyişle işletmenin finansal işlemlerinin tamamını muhasebenin fonksiyonları gereğince kayıt altına alıp sınıflandırılması ve raporlaması finansal muhasebenin konusunu oluşturur.

Maliyet Muhasebesi

Maliyet muhasebesi, adından da anlaşılacağı üzere maliyetler üzerine kurulu muhasebe bölümüdür. İşletmenin ürettiği mal ya da hizmetin maliyet türlerini, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları mal ya da hizmet cinslerinde belirlenmesi, kayıt edilmesi ve izlenmesi maliyet muhasebesi bölümünün konusunu oluşturur. Maliyet muhasebesi kendine özgü bazı veriler kullanır. Finansal muhasebe verilerinden ayrı olarak stok değerleri ile yakından ilgilidir. Maliyet muhasebesi bu açıdan ileri muhasebe süreçlerinden biridir. Üretilen mal ve hizmetlerin birim maliyetini hesaplamak, stok değerlerini belirlemek ve geleceğe yönelik bütçeleme yapılmasını sağlamak için önemlidir.

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi ile edindiği verileri tablolara ve raporlara dönüştürür. Yönetim muhasebesinin temel amacı, planlama ve karar almada yöneticilere tablo ve raporlar ile sistematik veriler sunmaktır. Başka bir deyişle yönetim muhasebesi, finansal muhasebenin geçmişe dönük, maliyet muhasebesinin geleceğe yönelik raporlarını derleyerek neden sonuç ilişkisi içinde analiz eder.

Muhasebenin bölümleri olarak finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinden bahsettik. Bunların dışında bazı kaynaklar muhasebenin bölümleri sıralanırken vergi muhasebesi bölümünden de söz eder. Vergi muhasebesi, işletmelerin ticari faaliyetleri neticesinde elde ettiği karlardan pay sahipleri kadar devletin de hakkı olduğu üzerine kuruludur. Vergi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi bölümlerinde işlendiği için genel kanı vergi muhasebesini ayrı bir bölüm yerine bahsettiğimiz muhasebenin bölümleri konusu olarak görmektedir.Muhasebe bölümleri ile ilgili daha detaylı bilgilere muhasebe kurslarına giderek ulaşabilirsiniz.

Summary
Muhasebenin Bölümleri Nelerdir? Muhasebe Türleri Nelerdir?
Article Name
Muhasebenin Bölümleri Nelerdir? Muhasebe Türleri Nelerdir?
Description
Muhasebenin bölümleri nedir? Muhasebe türleri nelerdir? Genel muhasebe nedir? Finansal muhasebe nedir? İşletme muhasebesi nedir? Ticaret Muhasebesi Nedir? Maliyet muhasebesi nedir? Yönetim muhasebesi nedir? Vergi muhasebesi nedir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo