Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?

Muhasebenin temel kavramları nelerdir? Muhasebe nedir? Meraklıları için muhasebenin temel kavramları. Muhasebe temel bilgileri nedir? Muhasebe temel kavramları hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Muhasebe, içeriğinde bazı temel ilke ve kavramları barındıran bir bilim dalıdır. Her meslek dalının kendine ait özel kavramları bulunmaktadır. Muhasebenin temel kavramları, muhasebe uygulamalarına yön veren ve çalışmaları belli ilkelere bağlayarak, bunları daha kolay uygulamaya olanak veren kavramlardır. Muhasebe kursu alırken detaylı olarak anlattığımız Muhasebenin Temel Kavramları hakkında özet bilgi yazının devamındadır.

Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?

Sosyal Sorumluluk Kavramı

Sosyal sorumluluk kavramı bir işletme, faaliyetlerini sunarken sahip olduğu görev ve sorumlulukların bilincinde olmalıdır. Bu görev ve sorumlulukların içerisinde muhasebe kayıtlarını doğru bir şekilde hazırlamak da bulunmaktadır. Muhasebe kayıtlarının doğru  bilgiler üzerine kurulması ve insanları yanıltmayan doğru bilgiler sunması, muhasebenin sosyal sorumluluk kavramını açıklamaktadır.

Kişilik Kavramı

Hukuki olarak iki tür kişilik vardır. Gerçek ve tüzel kişilik olarak adlandırılan bu kişilikler arasında işletmeler, tüzel kişilik olarak kabul edilmektedir. Tüm insanlar ise gerçek kişi olarak kabul görmektedir. Yapılan bütün ticari işlemler, bu kişilikler adına yürütülmektedir

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

İşletmenin sürekliliği kavramı muhasebenin temel kavramları nelerdir dediğimizde karşımıza çıkan önemli bir kavram. İşletmeler kurulurken sonsuz bir süre için kurulurlar. İşletmeyi faaliyete geçirirken yapılan sözleşmelerde aksi bir madde bulunmuyorsa, bir işletme varlığını sonsuza dek sürdürebilir. İşletmenin sürekliliği kavramı, işletmenin tüzel bir varlık olduğunu ve varlığını sahibinin ölümünden sonra bile onun varisleri aracılığı ile sürdüreceğini kabul eden kavramdır.

Dönemsellik Kavramı

İşletmenin sonsuz olan varlığı, belli dönemlere ayrılarak incelenmektedir. Bu dönem muhasebe ilkelerine göre bir yıldır.

Para İle Ölçme Kavramı

Muhasebenin bütün çalışmaları, parayla ölçülebilen değerler üzerine kuruludur. Bu para değeri, ulusal para birimidir.

Maliyet Esası Kavramı

İşletmenin çalışmalarına konu olan bütün mal ve varlıklar kaydedilirken, bu mal ve varlıkların maliyeti esas alınarak kaydedilirler.

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Muhasebe işlemlerinin tümü, belgelere dayanarak kaydedilir ve bu kayıt işlemi yapılırken tamamen tarafsız biçimde gerçeklere dayanan bilgiler esas alınır.

Tutarlılık Kavramı

Muhasebenin kuralları ve bir işletmenin muhasebesini tutarken uygulanan yöntemler, her mali dönemde aynı olmak zorundadır. Bu durum, muhasebenin tutarlılık kuralı olarak açıklanmaktadır.

 Tam Açıklama Kavramı

Muhasebe kayıtları, bu bilgilerin kendilerine sunulacağı kişiler tarafından anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir. Çünkü muhasebe kayıtlarının amaçlarından biri de bunların yorumlanabilmesi. Açık ve net biçimde ifade edilen muhasebe kayıtları doğru bir şekilde yorumlanır.

İhtiyatlılık Kavramı

Muhasebenin temel kavramları nelerdir dediğimizde diğer bir kavram İhtiyatlılık, işletmenin karşılaşma ihtimali bulunan zorluklar göz önünde bulundurularak buna ilişkin önlemler almayı gerektiren bir kavramdır.

Önemlilik Kavramı

Muhasebe kayıtları oluşturulurken her değer ve bilgi, önemlidir. Kaydedilecek olan maddi tutar çok küçük olsa bile, önemlidir ve mutlaka kaydedilmelidir.

Özün Önceliği Kavramı

Bir işletmenin muhasebe kayıtları oluşturulurken bunların şekilden çok, finansal nitelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü asıl olan bu kayıtların işletme için yararıdır.

Muhasebe Kursları

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu ve Finansal Planlama eğitiminin her aşamasında sınav uygulaması yapılır. Muhasebe sınavları eğitime göre yazılı ve/veya muhasebe programları üzerinden projelendirme yapılarak uygulanmaktadır. Sınavlardan başarılı olan öğrencilerimize Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası ve Finans Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Muhasebe kursları konusunda detaylı bilgi almak ve kariyerine yön vermek isterseniz bu formu doldurun.

 

Summary
Muhsebenin Temel Kavramları Nelerdir?
Article Name
Muhsebenin Temel Kavramları Nelerdir?
Description
Muhasebenin temel kavramları nelerdir? Muhasebe nedir? Meraklıları için muhasebenin temel kavramları. Muhasebe temel bilgileri nedir? Muhasebe temel kavramları hakkında bilinmesi gerekenler neler?
Author
Publisher Name
Bemar Kariyer
Publisher Logo