SMMM Nedir? SMMM Ne Demek? Nasıl SMMM Olunur?

SMMM ne demek? SMMM nedir? Nasıl SMMM Olunur? Muhasebede SMMM nedir? SMMM belgesi ne işe yarar? SMMM ne iş yapar? SMMM ne kadar kazanır? SMMM maaşları ne kadar?

SMMM Nedir?

smmm nedir
SMMM Nedir?

SMMM bir muhasebe terimidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir anlamına gelir ve bu kelimelerin baş harflerin kısaltması ise SMMM’dir.  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 3568 sayılı Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu ile düzenlenmiştir.

Muhasebe Nedir ?

Tüm kuruluş ve işletmelerin para ile ifade edilebilen mali işlemleri kayıt eden, sınıflandıran, özetleyen, bu sonuçlardan rapor çıkartan ve çıkan rapor ve sonuçları yorumlayan ve analiz eden, buna göre işletmenin gelecekteki faaliyetlerinde söz sahibi olan bir ana bilim dalıdır.Daha detaylı bir açıklama için “muhasebe nedir” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Muhasebeci Mesleği
Nasıl SMMM olunur?

Muhasebeci mesleği 3 farklı bölümden oluşur. Ticaret lisesi mezunları ve 2 yıllık ön lisans mezunları 4-6 yıl staj yaparak SM olurlar. 4 yıllık fakülte mezunları ise 2 yıl staj yaparak SMMM olurlar. 10 yıl SMMM olan kişi ise YMM olur.

SMMM Ne İş Yapar?

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun’un 2.maddesi (A) fıkrasına göre SMMM’nin iş tanımı şu şekilde açıklanmıştır;Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.b- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir iş yerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

S.M.M.M. ile ilgili meslek kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

SMMM Staj Başlatma

SMMM Staj dosyası tamamlandıktan sonra, staj başlatma için başvuru yapılır. 5786 Sayılı Kanunun 6. Maddesine göre staja başlama sınavına girilmesi gerekmektedir. Staj Başlatma sınavından 60 ve üzeri alındığı takdirde staj başlatma hakkı verilecektir. Staj başlatma sınavına Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında başvurulabilir.

SMMM Staj Başlatma Sınavı

SMMM Staj başlatma sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav test usulü ile yapılmakta olup 60 puan ve üzeri alma zorunluğu vardır.

Staja başlama değerlendirmelerinde, SMMM staj başlatma sınavından 3 yıl içerisinde başarılı olma şartı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve yeniden staj dosyası açtırmaları gerekecektir.

SMMM Staj başlatma sınavını kazanan adaylar en geç iki yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Staja başlamak için o ayın ilk 10 gününde SGK girişlerinin yapılması şartı aranmaktadır.

SMMM Stajı ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr

SMMM Maaşları Ne Kadar?http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/stajyerlereOzel.asp

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ne kadar kazanıyor. Sektörde SMMM maaşları ne kadar?

Bu konuda bilgi almak istiyorsanız;

Bknz. Muhasebeci Maaşları

Bu konuyu beğendiyseniz muhasebe kursları hakkında diğer yazılarımızı da beğenebilirsiniz,

Bknz. Muhasebe Kursları

Summary
SMMM Ne Demek? SMMM Nedir? Nasıl SMMM Olunur?
Article Name
SMMM Ne Demek? SMMM Nedir? Nasıl SMMM Olunur?
Description
SMMM bir muhasebe terimidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir anlamına gelir ve bu kelimelerin baş harflerin kısaltması ise SMMM’dir.  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 3568 sayılı Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu ile düzenlenmiştir.
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo