Yapı Taahhüt İşlemleri Nelerdir?

Yapı taahhüt işlemleri, mülkiyeti başkalarına ait olacak binaları inşa etmekle görevli şirketlerde gerçekleştirilir. Yapı taahhüt işlemleri, gerçek ve tüzel kişilerin adına inşaat işi alarak, bina inşa ederler. İnşaata başlanmadan önce adına inşaat yapılacak olan gerçek ya da tüzel kişiler arasında bir sözleşme yapılır. Fakat bu sözleşmeden önce, inşaat firmasının yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır.

Bu işlemler projenin hazırlanması, keşif bedelinin belirlenmesi, fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi, teklif alma yönteminin belirlenmesi ve projenin ihaleye çıkarılmasıdır. İhaleye çıkarılan proje, taahhüt işletmeleri tarafından incelenir ve teklif sunulur. İşveren bu teklifleri değerlendirerek içlerinden kendisine uygun olanı seçerek çalışmaya başlar.

Yapı Taahhüt İşlemleri Proje Hazırlanma Süreci

Yapı Taahhüt işlemleri proje hazırlanma süreci, öncelikle projenin hazırlanması gerekir. Yapı taahhüt işlemleri sırasında proje hazırlanma sürecinde uzman bir ekibin çalışmasına ihtiyaç duyulur. Projeler bazı planlara dayanırlar. Bu planlar vaziyet planı, kat planı, kesitler, görünüş planları, tesisat planları ve detay planlarıdır. Bu planlar kullanılarak araziye ait zemin etütleri ve temel etütleri yapılacaktır. Bu etütlerin yapılması, binaların güvenliği açısından son derece önemlidir. Etütlerin dışında vaziyet planı, kat ve çatı planları, inşaatın mimarı görünümüne ait bir rapor hazırlanacaktır. Bu çalışmaların yapıldığı projeye avan proje yani ön proje adı verilir.

Ön projenin hazırlanmasının ardından bu proje onaya sunulur. Onaydan sonra da kesin proje ve uygulama projesi oluşturulur.

Keşif Bedelinin Belirlenmesi Ve Fiyatlandırma Süreçleri

Proje işlemi tamamlandıktan sonra, inşa edilecek olan binanın tahmini olarak maliyeti belirlenmelidir. Bu maliyetin üzerine inşaat firmasının işten elde edeceği kar da eklenerek bir sonuç oluşturulur. Bu yapılan işlem keşif bedelinin belirlenmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, gerçeğe uygun sonuçlar elde etmektir. Çünkü eğer gerçek maliyetin altında veya yukarısında bir fiyat belirlenirse, bu durum sonradan sorunlara neden olacaktır.

Eğer fiyatlandırma yöntemine  ilişkin bir konu sözleşmede belirtilmedi ise, Borçlar Kanununda yer verilen hükümler uygulanacaktır. Kanunda belirtildiği üzere fiyat, yapılan işin değerine ve müteahhidin yaptığı masraflara göre belirlenecektir.

Keşif bedelinin doğru olarak belirlenmesinden sonra fiyatlandırma yöntemi belirlenecektir. Fiyatlandırma yöntemi belirlenirken, üç yöntem kullanılır. Bunlardan ilki birim fiyat yöntemidir. İkinci yöntem, maliyetin üzerine karın eklenmesi ile belirlenen fiyattır. Son yöntem de götürü bedel yöntemidir.

Yapı Taahhüt İşlemlerinde Muhasebe Kayıtları Şart

Yapı taahhüt işlemleri sırasında muhasebe kayıtları şart çünkü fiyatlandırma yöntemleri belirlenirken muhasebe kayıtları tutulmazsa inşaat işletmeleri hem devlete karşı hem de sözleşme taraflarına karşı maddi sorunlarla karşılaşırlar.  İnşaat işletmelerinin muhasebe departmanlarında çalışan personel tarafından tutulan bu hesaplar, detaylı bilgiyi gerektirir. Bu hesapların türleri ve işleyişi hakkında gereken bilgiler bilgisayarlı muhasebe kurslarından edinilebilir.

Muhasebe Kursu ile İnşaat İşletmelerinde İş Bulmak Kolaylaşıyor

Yapı Taahhüt İşlemleri Nelerdir -1

İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda, son 6 aylık dönem baz alındığında, en çok personel aranan meslek dalının Muhasebe olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de günden güne büyüyen sektör ise İnşaat sektörü. Hatta yurtdışı operasyonlarında bile Türk İnşaat Şirketleri büyümekte. Global ekonomide ve sürekli gelişen şirketler arasında yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanamadığı bu dönemde şirketlerin Muhasebe departmanlarında çalışabilmek için ilk etapta Muhasebe’nin temeli olan Ön Muhasebe öğrenmeli ve daha sonra ise artık küçük ölçekli firmaların bile kullandığı muhasebe programlarını öğrenmek gerekmektedir.

Daha kurumsal inşaat firmalarında Muhasebe departmanlarında çalışabilmek veya ileriki dönemde yönetici pozisyonunda çalışabilmek için ise, İleri Muhasebe Kursu ile Maliyet MuhasebesiERPMRPİthalat ve İhracat MuhasebesiFinansal MuhasebeFinansal PlanlamaŞirketler Muhasebesi gibi bilgiler edinilmesi gerekmektedir.

Bemar Kariyer okulları olarak sunduğumuz eğitim programlarında, kursiyerlerin Muhasebenin temelinden başlayarak farklı alanlarda uzmanlaşabilmesi için Muhasebe Kursu, Muhasebe Programları Kursu, Genel Muhasebe Kursu, İleri Muhasebe Kursu, ERP ve MRP Eğitimi, Maaliyet muhasebesi, Dış Ticaret Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi gibi eğitimler uzman eğitmenler ve sektörün içerisinde çalışan mali müşavirler tarafından planlanmaktadır.

Summary
Yapı Taahhüt İşlemleri Nelerdir
Article Name
Yapı Taahhüt İşlemleri Nelerdir
Description
Yapı Taahhüt İşlemleri.Yapı taahhüt işletmeleri, gerçek ve tüzel kişi olarak inşaat alarak bina inşa ederler, yapı taahhüt işlemleri yaparlar.
Author
Publisher Name
Bemar Kariyer
Publisher Logo