Kurumsal Eğitimler

İngilizce Eğitimleri, Kişel Gelişim ve Mesleki Eğitimler

Kurumsal Eğitim Seçenekleri

Bemar Kariyer Okulu ve British Town Dil Okulları; Kurumlara, açık ve kapalı eğitimleri kurumun talepleri doğrultusunda hazırlayarak sunar. Uluslararası tecrübe ve Üniversite referansları ile kurumsal eğitim programlarından size en uygun olanı seçme hakkına sahipsiniz. Programlar tercihleriniz doğrultusunda; Açık grup veya Kapalı grup programlarından oluşmaktadır.

Açık gruplarda eğitimler kurumumuzda verilmektedir.

Açık Grup Eğitim Programlarımız

Eğitim Günleri:

Pazartesi-Çarşamba / Salı-Perşembe / Cumartesi-Pazar (2 Gün)

Eğitim Saatleri:

Sabah: 09:30-13:00 / Öğlen: 14:00-17:30 / Akşam: 19:00-22:15

Kapalı gruplarda ise eğitimler başvuru yapan firmada verilmektedir.

TEMEL İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
İletişim Anlayarak Başlar Bu eğitim sonunda katılımcılar; İletişimin ne olduğunu, İletişimde sözsüz öğelerin önemini, Algının rolünü, Anlaşmanın ilk adımı olan anlamayı, Anlamak için gereken etkin dinlemeyi, Empatinin neden ve nasıl gösterilmesi gerektiğini, Empatik iletişimin sonuçlarını, Sempatinin tanımını, Empatinin sempatiden farkını ve Başkalarına, Kendine ve karşıdakine odaklı iletişimi öğreneceklerdir.
Beden Dili Eğitimi tamamlayan katılımcıların; Beden dilini okumayı, Beden dillerini doğru kullanarak iletişim kurmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.
İletişim Sanatı Yüz yüze iletişim kurulan her fırsatta, aynı dili konuşmayı sağlamaya yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Telefonda İletişim Bu eğitim sonunda katılımcılar; telefon görüşmesi öncesi hazırlığı, telefonda ses tonunun önemini, telefonda sesin kullanımını, müşterinin dikkatini çekmeyi, dinleyici olma sanatını, telefonda olumlu tavrın önemini, beklemeye almayı ve aktarmayı, telefonda (ve hayatta) karşılaşacağınız insan tiplerini, türk usulü empatiyi, beklentileri aşmayı, müşteri tiplerine göre iletişimi öğreneceklerdir.
Yazılı İletişim Teknikleri Bu eğitimin amacı, yazılı iletişim kurallarını öğrenmek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Zor Kişilerle Başa Çıkma Bu eğitimi tamamladığı zaman katılımcılar; Zor insan tipleri, bu tiplerle iletişim kurmak için yapılması gerekenler, zor insanlarla baş ederken kullanılabilecek iletişim becerileri, zor müşterilerle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
İLERİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
İkna İnce İştir Daha önce iletişim ve müşteri hizmeti ile bağlantılı çeşitli eğitim(ler) almış kişiler için konu ile ilgili gelişmeleri derinlemesine incelemek, iç-dış müşterilerle ve özel hayatımızda kurulan tüm ilişkilerin sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için gerekli yaklaşım ve davranışların pratik kullanımlarını gösterebilmek, iknanın inceliklerini aktarmak hedeflenmektedir.
Müzakere Teknikleri Eğitimi tamamlayan katılımcıların; müzakere kavramının içeriğini, müzakere ortamının dinamiklerini, müzakere sırasında uygulanabilir yaklaşımları, başarılı müzakerelerde izlenmesi gereken iletişim becerilerini, müzakere sonrasında yapılması gereken değerlendirmeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Çalışanlar İçin Çatışma Çözme Bu eğitim sonunda katılımcılar; Çatışmayı tanımlamayı, Çatışmayı çözmeyi, Olumsuz duygularla ve zor insanlarla başa çıkmayı, öğreneceklerdir.
Yöneticiler İçin Çatışma Çözme Bu eğitim sonunda katılımcılar; çatışmayı tanımlamayı, çatışmayı çözmeyi, çatışmayı yönetmeyi öğreneceklerdir.
BAŞARI VE VERİMLİLİK EĞİTİMLERİ
Çalışanlar İçin Stres Yönetimi Strese neden olan faktörlerin ayırt edilmesi, stresin olumsuz etkilerini azaltabilecek becerilerin geliştirilmesi ve stresle baş edebilmenin sağlanması hedeflenmektedir.
Problem Çözme Teknikleri Bu eğitimde problemin etkili ve hızlı çözümü için gerekli tekniklerin ve becerilerin öğrenilmesi yoluyla problem çözümünün sağlanması hedeflenmektedir.
İşe ve Hayata Yürekten Adanmak Bu eğitimde enerjinizi doğru yönlendirerek ve potansiyelinizi doğru yerlere odaklayarak başarılı, mutlu ve doyumlu bir hayat sürmenin yollarını öğrenmeniz hedeflenmiştir.
Kurumsal Profesyonellik Eğitimin amacı, yönetici ve çalışanlara, iç ve dış müşteriler, tedarikçiler ve 3.şahıslar nezdinde kurumu en iyi ve en profesyonel şekilde temsil edebilmelerini ve ast, üst ve eşitleriyle etkin ilişkiler yürütebilmelerini sağlamak üzere profesyonel davranış ve yaklaşım biçimlerinin benimsetilmesidir.
Zaman Yönetimi Bu eğitimde, zamanı düzenleme, zamanı daha etkin ve verimli kullanma yöntemlerini öğrenceksiniz.
Karar Verme Bu eğitim sonunda katılımcılar; karar verme ve problem çözme arasındaki ilişkiyi, arar vermede etkin olan kişisel özellikleri, karar vermenin türlerini, karar verme tekniklerini öğrenmiş olacaklardır.
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Bu eğitimde enerjinizi doğru yönlendirerek ve potansiyelinizi doğru yerlere odaklayarak başarılı, mutlu ve doyumlu bir hayat sürmenin yollarını öğrenmeniz hedeflenmiştir.
Duygusal Zekayı Geliştirmek: Kendini Tanımak ve Yönetmek Bu eğitim, kişinin kendisi ilgili farkındalığını artırarak kendisini yönetebilmesini sağlamayı, yani duygusal zekayı kendisini tanıyarak nasıl geliştirileceğine dair bilgiler sunmayı hedeflemektedir.
Başarı ve Sonuç Odaklılık Başarı ve sonuç odaklılık eğitimini tamamladığınız zaman; Başarı güdüsünün kaynağını, başarı güdüsü yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışlarını, başarı güdüsü yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrını, yüksek başarı güdüsü için gerekli olan olumlu düşünceyi, olumlu düşünce yapısına sahip olma yollarını, başarı ve sonuç odaklı davranışın anahtarı sayılan kontrol odağını, olumlu düşünceyle kontrol odağının oluşturduğu “başarıya yönelik davranış matrisini, kontrol odağı içte ve dışta olan kişilerin davranışlarını ve elde ettikleri sonuçları öğreneceksiniz.
Bilgi Güvenliği Bu eğitim sonunda katılımcılar; bilginin ne olduğunu, bilgi çeşitlerini, bilginin yönetimdeki rolünü ve bilginin stratejik olarak (rekabet avantajı elde etme ve uzun vadede süreklileştirme) nasıl yönetilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
Eğiticinin Eğitimi Bu eğitimi tamamladığı zaman katılımcılar; eğitim öncesi fiziksel, zihinsel ve genel hazırlık, Bir eğitim hazırlanırken izlenmesi gereken adımlar, eğitimde kullanılacak görsel malzeme hazırlığı ve kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar, ideal bir eğitim salonunda bulunması gereken malzemeler ve ideal bir eğitim salonu oluşturmak için gereken koşullar, farklı tarzdaki eğitimlere uygun oturma düzenleri, bir eğitmenin bilmesi ve uygulaması gereken iletişim becerileri, eğitimde, olumlu ortam oluşturmak, dinleyiciyi katmak, dikkat çekmek, zor katılımcılar ve sorularla baş etmek için kullanılan teknikler, eğitmenin sınıf içindeki tutumunun nasıl olması gerektiği, bir eğitimin kapanışının nasıl olması gerektiği konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
İş Yaşamında Profesyonel Davranış Bu eğitimi tamamladığınızda; profesyonel davranışın özellikleri, sonucunu düşünerek işe başlama, kriz durumunda profesyonel davranış, etki-ilgi alanı ve enerjinin etki alanına yönlendirilmesi, profesyonelin dili, profesyonel davranışın amacıkonuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Proje Yönetimi Bu eğitimde proje yönetimi sürecinin, öneminin, faydalarının ve izlenmesi gereken aşamaların öğrenilmesi ile projeyi başarıyla sonuçlandırabilmenin sağlanması hedeflenmektedir.
PAZARLAMA VE SATIŞ EĞİTİMLERİ
Müşteri Sen Bizim Herşeyimizsin Bu eğitim tamamlandığında katılımcılar; müşteri tiplerini, hizmette algıyı, müşteriyi kaçırmadan hizmet sunabilmeyi ve satış yapabilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
Satış Gücü Yönetimi Bu eğitim sonunda katılımcılar; satış yöneticisinin en önemli görevleri olan takım oluşturma, yönetme ve geliştirme fonksiyonlarını, motivasyon yetki devri ve koçluk gibi takım etkinliğini artıran araçları, müşteri ve müşteri temsilcisinin tanımlarını, satın alma ve satış süreçlerini, satış kotalarının oluşturulmasını, müşteri potansiyelinin nasıl yaratılacağını, rekabeti, satış ekibinin performansının nasıl ölçüleceğini öğreneceklerdir.
Telefonda İletişim ve Satış Bu eğitim sonunda katılımcılar; telefon görüşmesi öncesi hazırlığı, telefonda ses tonunun önemini, müşterinin dikkatini çekmeyi, dinleyici olma sanatını, telefonda olumlu tavrın önemini, beklemeye almayı ve aktarmayı, telefonda (ve hayatta) karşılaşacağınız insan tiplerini, türk usulü empatiyi, satış için bilginin önemini, ihtiyaçları belirlemeyi ve fayda cümlesi kullanmayı, itirazlarla başa çıkmayı, satış kapamayı öğreneceklerdir.
Temel Satış Becerileri Bu eğitim sonunda katılımcılar; pazarlamanın 4p’sini, pazarlama ve satış arasındaki temel farklılığı, satışın yeni tanımını, iknanın ne demek olduğunu ve insanların nasıl ikna olduğunu, satışta iknanın ne anlama geldiğini ve mis stratejisinin nasıl uygulanacağını, iyi ve kötü satıcı arasındaki farkı, iyi bir satıcıda bulunması gereken temel özellik ve görevleri, ihtiyaç analizini, itirazlarla başa çıkmayı, sondajlama sorularını, öneri hazırlanmasını, satış sonuçlandırmayı, müşteri takibinde yapılması gerekenleriöğreneceklerdir.
Stratejik Pazarlama Pazarlamanın ne olduğunun kavranması ve pazarlama yönetiminin öğrenilmesi yoluyla tüketicilerin değişik pazarlama taleplerine cevap verilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
EKİP VE TAKIM EĞİTİMLERİ
Takım Çalışması Bu eğitim sonunda katılımcılar; “takım” kavramını, organizasyonlarda takım çalışmasının önemini, takım türlerini, takım olmanın gerekliliklerini, bir takım üyesi olmanın anlamını, takımların gelişim aşamalarını, takım etkinliğinde aranan özellikleri, takım araçlarını, takım çalışmasını destekleyen liderlik, motivasyon ve karar alma becerilerini öğreneceklerdir.
Etkili Ekip İletişimi Bu eğitim sonunda katılımcılar; iletişimin önündeki sözlü engelleri tanımayı, verilen bir ekip toplantısı senaryosunda açık iletişimin temel kurallarını uygulamayı, ekip toplantılarında açık iletişim sağlamayı, stratejilerini tanımlamayı, etkili iletişimin önündeki hangi engellerin ekip toplantılarındaki belirli stratejilerle ortadan kaldırılacağını tanımlamayı, bir ekip üyesinin bakış açısını aktif şekilde dinleme tekniklerini tanımayı öğreneceklerdir.
LİDERLİK EĞİTİMLERİ
Bugünün Lideri Bu eğitimi tamamladığı zaman katılımcılar; liderin kişilik özellikleri ve yetkinlik alanlarını, değişimin gerektirdiği şekilde, liderlikle yöneticilik arasındaki farkı, işletmenin başarısı için liderden neler beklendiğini, liderin tutum ve davranışlarıyla çalışanların verimini nasıl belirlediğini açıklayabileceklerdir.
Kot Pantolonlu Yönetici Bu eğitim, heyecan, coşku, inanç ve tutku yayan katılımcı yöneticiliğin yani kot pantolonlu yöneticiliğin anahtarlarını sunmayı hedeflemektedir.
Performans Yönetimi Eğitimi tamamlayan katılımcıların; çalışan performansını geliştirebilmeleri için performans değerlendirme süreci ile performans yönetiminin önemi ve etkilerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Değişim Yönetimi Birbirinden farklı personel ile çalışırken değişimle başa çıkmayı sağlayacak yetenekleri geliştirmek ve iş yerindeki geçiş sürecinde ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Temel Yönetim Becerileri Temel yönetim becerileri eğitimi, kurumlarda yöneticilik vasfını kazanmış ya da kazanacak olan kişilerin yönetsel bilgi, beceri ve donanım açısından bulundukları durumdan daha ileri bir seviyeye çıkmalarını sağlamayı amaçlar.
Çalışanları Motive Etme Motivasyonun tanımını öğrenme işyerindeki üst seviye ihtiyaçları hedef alarak iç motivasyonu teşvik edecek taktiklerin farkına varma çalışanlarınızı dahil etme, onaylama ve geliştirmenin yollarını anlama işyeri sistemlerinden destek alarak motivasyonu teşvik eden eylemleri anlama verilen senaryoda tek bir çalışanın motivasyonunu desteklemek için adımlar atma.
Motivasyon Yönetimi Eğitimi tamamlayan katılımcıların; motivasyonun önemini, düşük ve yüksek motivasyonun kurum üzerindeki etkilerini, motivasyonunun nasıl sağlanacağını ve korunacağını öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Duygusal Zekayla Liderlik Yapma Duygusal zekanın işyerinde neden önemli olduğunu anlama duygusal zeka yetkinliklerini ilgili alanlarla eşleştirme verili bir senaryoda hangi algı yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğini anlama ve bunları geliştirmeye yönelik teknikler önerme duyguları kontrol etmede duygusal zeka sergileyen eylemler seçme kolaylaştırmada duygusal zeka sergileyen eylemleri belirleme
Bir Lider olarak Etkileme Gücünüzü Oluşturma İnsanları etkileme teknikleri örneklerini tanıma ve sınıflandırma diğerlerini etkilemek için politikaları olumlu kullanma süreçlerini anlama verilen bir senaryoda diğerlerini ikna etmek için politikaların olumsuz kullanımından kaçınarak etkileme tekniklerini kullanma
Ekip Hedeflerini ve Sorumluluklarını Belirleme Belirli ekip hedeflerini analiz etme ve gereken geliştirmeler için öneride bulunma belirli bir kurumsal hedefle uyumlu ekip hedeflerine ilişkin örnekleri belirleme net ve ölçülebilir ekip hedeflerini anlama belirli ekip üyelerine sorumluluk verme ekip üyelerinin anlaması gereken beklentilerle ilgili alanları belirleme

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Biz Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!